Kelių direkcijos tvarkomų informacinių sistemų plėtros galimybių studija

Paulius Galubickas

cars on road during daytime
cars on road during daytime

Lietuvos ir ES strateginiuose dokumentuose vis daugiau dėmesio skiriama ITS. ITS sprendimų diegimas sąlygoja poreikį peržiūrėti visų LAKD tvarkomų informacinių sistemų ir kitų informacinių išteklių architektūrą, modernizavimo poreikius, technines, organizacines ir teisines galimybes, veiklos modelius. Apibrėžiant ITS sprendimų diegimą siekta pasinaudoti jau atliktomis studijomis, analizėmis. Pagrindinis projekto tikslas – apibrėžti esamas problemas, tobulintinas sritis ir poreikius, išanalizuoti galimas alternatyvas, bei nustatyti tobulinimui reikalingų investicijų poreikį siekiant plėsti Kelių direkcijos tvarkomas informacines sistemas ir kurti naujas.