Nacionalinės e. sveikatos sistemos diegimo analizės rezultatai ir rekomendacijos

Paulius Galubickas

man in white dress shirt using computer
man in white dress shirt using computer

Analizės uždaviniai:

1) Išanalizuoti Lietuvos ir Europos Sąjungos e. sveikatos sistemos teisinę bazę, teisines prielaidas ir kliūtis informacijos, susijusios su sveikata, apsikeitimui elektroniniu būdu su ES šalimis ir pateikti rekomendacijas dėl teisinės bazės tobulinimo Lietuvoje.

2) Išnagrinėti ES mastu inicijuotus aktualaus laikotarpio e. sveikatos sistemos diegimo strateginius dokumentus, susijusius tyrimus, studijas.