Our services

From consulting and strategy development to implementation and support, our comprehensive services can help your business thrive.

 • Skolų išieškojimo ginčuose

 • Ginčuose su užsienio subjektais

 • Sutarčių pažeidimo ir nuostolių atlyginimo ginčuose

 • Nesąžiningos konkurencijos ginčuose

 • Prekių ženklų, autorių teisių ar teisių į domeną pažeidimų ginčuose

 • Nekilnojamojo turto santykių ir statybos defektų ginčuose

 • Įmonių valdymo ginčuose

 • Bankroto ginčuose

 • Darbo teisės ginčuose

 • Privatumo, garbės ir orumo pažeidimų ginčuose

 • Šeimos teisės ginčuose

 • Viešųjų pirkimų ginčuose

 • Transporto ir draudimo ginčuose

 • Ginčuose su valstybės institucijomis

 • Baudžiamosiose ir administracinėse bylose

IT ir teisė
 • IT sutarčių rengimas

 • Programų licencijų rengimas

 • Licencijų atitikties analizė

 • Konsultavimas atviro kodo naudojimo klausimais

 • CLA (Contributor License Agreements) sutarčių rengimas

 • IT išradimų patentavimas

 • Atstovavimas ginčuose dėl programų autorystės ir IT sutarčių pažeidimų

 • IT programų techninis ir finansinis vertinimas

 • Išvadų rengimas dėl programų kodo „švarumo“

 • Programų kodo analizei naudojami įrankiai:

Atstovavimas teismuose
 • Sertifikatai:

Intelektinės nuosavybės teisė
 • Prekių ženklų ir dizaino registravimas

 • Prekių ženklų registracijos strategijos parengimas

 • Licencinių, įkeitimo, teisių į prekių ženklus perdavimo sutarčių rengimas

 • Prekių ženklų, nuotraukų, video ir raktinių žodžių stebėsena internete

 • Autorių teisių įforminimas ir apsauga

 • Intelektinės nuosavybės turto auditas ir vertinimas

 • Interneto stebėsenai naudojami įrankiai:

 • Skolų išieškojimo ginčuose

 • Ginčuose su užsienio subjektais

 • Sutarčių pažeidimo ir nuostolių atlyginimo ginčuose

 • Nesąžiningos konkurencijos ginčuose

 • Prekių ženklų, autorių teisių ar teisių į domeną pažeidimų ginčuose

 • Nekilnojamojo turto santykių ir statybos defektų ginčuose

 • Įmonių valdymo ginčuose

 • Bankroto ginčuose

 • Darbo teisės ginčuose

 • Privatumo, garbės ir orumo pažeidimų ginčuose

 • Šeimos teisės ginčuose

 • Viešųjų pirkimų ginčuose

 • Transporto ir draudimo ginčuose

 • Ginčuose su valstybės institucijomis

 • Baudžiamosiose ir administracinėse bylose

Asmens duomenų apsauga (BDAR)
 • IT sutarčių rengimas

 • Programų licencijų rengimas

 • Licencijų atitikties analizė

 • Konsultavimas atviro kodo naudojimo klausimais

 • CLA (Contributor License Agreements) sutarčių rengimas

 • IT išradimų patentavimas

 • Atstovavimas ginčuose dėl programų autorystės ir IT sutarčių pažeidimų

 • IT programų techninis ir finansinis vertinimas

 • Išvadų rengimas dėl programų kodo „švarumo“

 • Programų kodo analizei naudojami įrankiai:

Administracinė teisė ir migracija
 • Sertifikatai:

Energetikos ir aplinkosaugos teisė
 • Prekių ženklų ir dizaino registravimas

 • Prekių ženklų registracijos strategijos parengimas

 • Licencinių, įkeitimo, teisių į prekių ženklus perdavimo sutarčių rengimas

 • Prekių ženklų, nuotraukų, video ir raktinių žodžių stebėsena internete

 • Autorių teisių įforminimas ir apsauga

 • Intelektinės nuosavybės turto auditas ir vertinimas

 • Interneto stebėsenai naudojami įrankiai:

 • Skolų išieškojimo ginčuose

 • Ginčuose su užsienio subjektais

 • Sutarčių pažeidimo ir nuostolių atlyginimo ginčuose

 • Nesąžiningos konkurencijos ginčuose

 • Prekių ženklų, autorių teisių ar teisių į domeną pažeidimų ginčuose

 • Nekilnojamojo turto santykių ir statybos defektų ginčuose

 • Įmonių valdymo ginčuose

 • Bankroto ginčuose

 • Darbo teisės ginčuose

 • Privatumo, garbės ir orumo pažeidimų ginčuose

 • Šeimos teisės ginčuose

 • Viešųjų pirkimų ginčuose

 • Transporto ir draudimo ginčuose

 • Ginčuose su valstybės institucijomis

 • Baudžiamosiose ir administracinėse bylose

Įmonių teisė, mokesčiai ir skolų išieškojimas
 • IT sutarčių rengimas

 • Programų licencijų rengimas

 • Licencijų atitikties analizė

 • Konsultavimas atviro kodo naudojimo klausimais

 • CLA (Contributor License Agreements) sutarčių rengimas

 • IT išradimų patentavimas

 • Atstovavimas ginčuose dėl programų autorystės ir IT sutarčių pažeidimų

 • IT programų techninis ir finansinis vertinimas

 • Išvadų rengimas dėl programų kodo „švarumo“

 • Programų kodo analizei naudojami įrankiai:

Darbo teisė, darbo sutarčių nutraukimas
 • Sertifikatai:

Nekilnojamojo turto ir statybų teisė
 • Prekių ženklų ir dizaino registravimas

 • Prekių ženklų registracijos strategijos parengimas

 • Licencinių, įkeitimo, teisių į prekių ženklus perdavimo sutarčių rengimas

 • Prekių ženklų, nuotraukų, video ir raktinių žodžių stebėsena internete

 • Autorių teisių įforminimas ir apsauga

 • Intelektinės nuosavybės turto auditas ir vertinimas

 • Interneto stebėsenai naudojami įrankiai:

 • Skolų išieškojimo ginčuose

 • Ginčuose su užsienio subjektais

 • Sutarčių pažeidimo ir nuostolių atlyginimo ginčuose

 • Nesąžiningos konkurencijos ginčuose

 • Prekių ženklų, autorių teisių ar teisių į domeną pažeidimų ginčuose

 • Nekilnojamojo turto santykių ir statybos defektų ginčuose

 • Įmonių valdymo ginčuose

 • Bankroto ginčuose

 • Darbo teisės ginčuose

 • Privatumo, garbės ir orumo pažeidimų ginčuose

 • Šeimos teisės ginčuose

 • Viešųjų pirkimų ginčuose

 • Transporto ir draudimo ginčuose

 • Ginčuose su valstybės institucijomis

 • Baudžiamosiose ir administracinėse bylose

Šeimos ir paveldėjimo teisė
 • IT sutarčių rengimas

 • Programų licencijų rengimas

 • Licencijų atitikties analizė

 • Konsultavimas atviro kodo naudojimo klausimais

 • CLA (Contributor License Agreements) sutarčių rengimas

 • IT išradimų patentavimas

 • Atstovavimas ginčuose dėl programų autorystės ir IT sutarčių pažeidimų

 • IT programų techninis ir finansinis vertinimas

 • Išvadų rengimas dėl programų kodo „švarumo“

 • Programų kodo analizei naudojami įrankiai:

Sutarčių teisė, Force Majeure aplinkybės
 • Sertifikatai:

Transporto teisė
 • Prekių ženklų ir dizaino registravimas

 • Prekių ženklų registracijos strategijos parengimas

 • Licencinių, įkeitimo, teisių į prekių ženklus perdavimo sutarčių rengimas

 • Prekių ženklų, nuotraukų, video ir raktinių žodžių stebėsena internete

 • Autorių teisių įforminimas ir apsauga

 • Intelektinės nuosavybės turto auditas ir vertinimas

 • Interneto stebėsenai naudojami įrankiai: