Atstovavimas teismuose

 • Skolų išieškojimo ginčuose

 • Ginčuose su užsienio subjektais

 • Sutarčių pažeidimo ir nuostolių atlyginimo ginčuose

 • Nesąžiningos konkurencijos ginčuose

 • Prekių ženklų, autorių teisių ar teisių į domeną pažeidimų ginčuose

 • Nekilnojamojo turto santykių ir statybos defektų ginčuose

 • Įmonių valdymo ginčuose

 • Bankroto ginčuose

 • Darbo teisės ginčuose

 • Privatumo, garbės ir orumo pažeidimų ginčuose

 • Šeimos teisės ginčuose

 • Viešųjų pirkimų ginčuose

 • Transporto ir draudimo ginčuose

 • Ginčuose su valstybės institucijomis

 • Baudžiamosiose ir administracinėse bylose

Atstovavimas teismuose