Paslaugos

Mūsų kontoros profesionalai specializuojasi ir gilina savo žinias įvairiose teisės srityse bei siekia atliepti klientų lūkesčius ir sąžiningai atlikti jų pavedimus.

Ginčų sprendimas teismuose, arbitražuose ir rizikos valdymas

Viešieji pirkimai ir susiję ginčai

IT, intelektinė nuosavybė ir programų licencijavimas

Sutarčių ir prievolių teisė

Darbo teisė

Bankrotas ir restruktūrizavimas

Atstovavimas baudžiamosiose bylose

Aplinkos apsauga, socialinė atsakomybė ir valdysena (ESG)

Duomenų apsauga

Finansai ir draudimas

Gynybos sektoriaus bei nacionalinio saugumo klausimai

Įmonių teisė ir įsigijimai

Konkurencija ir reguliaciniai klausimai

Mokesčiai

Nekilnojamas turtas ir statyba

Prekių ženklai ir autorių teisės

Sankcijų taikymas ir atitiktis

Skolų išieškojimas

Šeimos teisė ir paveldėjimas

Gyvybės mokslai ir sveikatos apsauga

Teisiniai auditai ir atitiktis

Vartotojų teisės

Žiniasklaida ir reklama

Transporto ir jūrų teisė

Vidaus auditas