Laisvosios programinės įrangos (atviro kodo) naudojimo specifika

Paulius Galubickas

man sitting on chair wearing gray crew-neck long-sleeved shirt using Apple Magic Keyboard
man sitting on chair wearing gray crew-neck long-sleeved shirt using Apple Magic Keyboard

Kuriantiems ir platinantiems programinę įrangą, kurios tam tikrą dalį sudaro trečiųjų šalių sukurta taip vadinama atviro kodo (open source) arba kitaip dar vadinama laisvoji programinė įranga (free software), dažnai iškyla praktinis klausimas, ar galima už savo galutinio produkto licenciją imti užmokestį, kokia turėtų būti galutinio produkto licencija ir kaip užsidirbti iš visa to. Atsakymas į šį klausimą iš esmės priklauso nuo panaudotos trečiųjų šalių programinės įrangos licencijos, reguliuojančios jos naudojimą, tipo.

Paprastai programuotojai, taupydami laiką ir pinigus, kuria savo programas vadinamu „Lego“ kaladėlių principu ir naudoja jau anksčiau trečiųjų šalių sukurtą programinę įrangą, turinčią jiems reikalingą funkcionalumą. Programuotojai, radę tinkamo funkcionalumo „kaladėlę“, dažnai nesigilina, pagal kokią licenciją reguliuojamas jos naudojimas. Modifikavę arba nemodifikavę jos išeities kodą jie nukopijuoja jį į savo kuriamą programą ir neretai vėliau ją platindami pažeidžia laisvosios programinės įrangos licencijos sąlygas. Tokiu būdu dažnai nesąmoningai padarydami autorių teisių pažeidimą ir automatiškai prarasdami teisę naudoti savo kode laisvosios programinės įrangos dalis.

Tam tikros licencijos, pavyzdžiui dažniausiai sutinkamos MIT (X11), BSD, Apache, Mozilla (iš dalies), LGPL (su tam tikrais papildomais reikalavimais), iš principo leidžia panaudoti pagal jas licencijuojamą programinę įrangą savo programose ir nereikalauja, kad toliau platinamas galutinis produktas taip pat būtų licencijuojamas pagal tą pačią licenciją. Tai reiškia, kad galutinio produkto turtinių autorių teisių (copyright) turėtojams leidžiama patiems nuspręsti, pagal kokią licenciją jie platins galutinį produktą, už kokią kainą pardavinės jo licencijas ir ar leis susipažinti su galutinio produkto išeities kodu programos naudotojams (pastaba: LGPL kodo dalies išeities kodas privalo būti padarytas prieinamu).

Tačiau yra tokių atviro kodo licencijų, pavyzdžiui, dažniausiai sutinkamos GPL, Affero, LGPL (jos vadinamos dar copyleft licencijomis), kurios aiškiai numato, kad panaudojus tokio tipo programinės įrangos kodą kitoje programoje, ši (jei ji yra platinama toliau) taip pat privalo būti licencijuojama pagal GPL, Affero ar LGPL licencijos sąlygas. O tai reiškia, kad tokių programų turtinių autorių teisių savininkai ir platintojai praranda licencijavimo modelio pasirinkimo laisvę bei teisę iš klientų imti licencijos mokestį už (L)GPL, Affero programinės įrangos licencijas. Draudžiama imti licencijos mokestį už klientams suteikiamą laisvę ir teisę naudotis pagal (L)GPL, Affero licencijuojama programa ir jos autorių išimtinėmis turtinėmis teisėmis, nes šios teisės (teisė naudoti programinę įrangą bet kokiems tikslams, teisė gauti programos išeities kodą ir jį analizuoti, teisė į programos kopijavimą, modifikavimą ir platinimą) yra „prigimtinės“ (L)GPL programų laisvės (programos kodo autorių su tam tikromis išlygomis (copyleft sąlyga) suteikiamos nemokamai).

Tačiau tai nereiškia, kad pagal (L)GPL, Affero licencijuojamų programų negalima apskritai pardavinėti ar imti mokesčio už jų techninės priežiūros, papildomos garantijos suteikimą ar modifikavimo paslaugas. Tokį mokestį galima imti, tačiau jis negali vadintis licencijos mokesčiu. Pažymėtina, kad tokių programų naudotojams (pirkėjams) negalima uždrausti įsigytą programą ir jos išeities kodą toliau platinti nemokamai.

Kuriant ir platinant taip vadinamą uždarą (propriatary) programinę įrangą ir joje naudojant atviro kodo programas ar jų dalis, ypač svarbu įsitikinti, ar toks panaudojimas nepavers galutinio produkto atviro kodo programa, kurią platinant taip pat bus privaloma licencijuoti pagal (L)GPL, Affero licencijas.

Daugiau informacijos apie laisvąja programinę įrangą galima rasti čia: https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.en.html#UnreleasedMods%3E

Daugiau informacijos apie įvairių licencijų suderinamumą galima rasti čia: https://www.gnu.org/licenses/license-list.html

Keywords: #GPL, #LGPL, #Affero, #opensourcem, #freesoftware, #MIT, #BSD, #apache, #virallicense, #licensing, #copyleft